Derm-Estetyka

logo-dermestetyka

Derm-Estetyka

Medycyna estetyczna

Zarezerwuj wizytę:
+48 500 430 484

Gabinet medycyny estetycznej
Gdynia, ul. Stefana Batorego 7/35
Zapraszamy na 5 piętro

 

STRONA INTERNETOWA ZAKŁADU LECZNICZEGO DERM-ESTETYKA I ZDROWIE

 1. W Zakładzie Leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjna Derm-Estetyka i Zdrowie w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 1. Poradnia Chirurgiczna (Zakres świadczeń) : https://derm-estetyka.pl/chirurgia-ogolna.html/
 2. Poradnia Chirurgii Plastycznej (Zakres świadczeń) : https://derm-estetyka.pl/chirurgia-plastyczna.html/
 3. Poradnia Laryngologiczna (Zakres świadczeń) : https://derm-estetyka.pl/laryngolog-gdynia.html/
 4. Poradnia Okulistyczna (Zakres świadczeń) : https://derm-estetyka.pl/plastyka-powiek-lifting-powiek-101.html/
 5. Poradnia Medycyny Estetycznej (Zakres świadczeń) : https://derm-estetyka.pl/medycyna-estetyczna.html/

 

2. Do zadań komórek organizacyjnych należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz przeprowadzanie zabiegów medycznych.

3. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym.

4. Komórki organizacyjne Podmiotu Leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem. Szczegółowe zasady współpracy określa kierownik Podmiotu Leczniczego.

 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Leczniczym zlokalizowanym pod adresem: ul.Batorego 7/35, 81-366 Gdynia.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniach i godzinach funkcjonowania Zakładu Leczniczego lub jego poszczególnych komórek organizacyjnych.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Podmiotu Leczniczego oraz ochrony mienia, w Zakładzie Leczniczym, w pomieszczaniach ogólnodostępnych, prowadzony jest monitoring za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu. Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu wykorzystywane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nie dłuższy niż tydzień czasu od dnia nagrania. Po tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane ich zachowanie.

 

PERSONEL ZAKŁADU LECZNICZEGO DERM-ESTETYKA I ZDROWIE

NASZ ZESPÓŁ

 

CENNIK

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych: odpłatnie zgodnie z cennikiem świadczenia usług wskazanym na https://derm-estetyka.pl/cennik.html/

 

KONTAKT:

Rejestracja pacjentów na poszczególne wizyty w Podmiocie Leczniczym odbywa się: 

a. telefonicznie: +48 500 430 484

b. mailowo: gabinet@derm-estetyka.pl

 

GODZINY PRZYJĘĆ

Świadczenie zdrowotne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem w dniach i godzinach otwarcia Zakładu Leczniczego.

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymagającej osobistej obecności pacjenta możliwe jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się pacjenta lub przedstawiciela ustawowego pacjenta bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, na które pacjent został zarejestrowany, w recepcji Zakładu Leczniczego po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem pacjenta.
 2. Udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym na stronie internetowej https://derm-estetyka.pl/rodo.html/
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w sposób zapewniający spełnienie wymagań prawnych odpowiednich dla poszczególnych świadczeń, z zachowaniem zasad deontologii zawodowej przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIENIE

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi oraz udostępnia dokumentację medyczną pacjentów korzystających z udzielanych przez podmiot leczniczy świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych przepisami prawa. Dokładne zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej określa Regulamin prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.
 2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera opłaty.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.